پلانهای اختصاصی خود را انتخاب کنید

منابع کاملا اختصاصی و مجازی سازی کامل با مجازی ساز KVM و ارائه کرنل اختصاصی برای هر سرور مجازی

سرور مجازی شماره یک

1GB DDR3 حافظه
20GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
100GB پهنای باند ماهیانه ایران
1TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
4 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

شروع از
120,000 تومان
ماهانه
20,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی شماره دو

2GB DDR3 حافظه
40GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
200GB پهنای باند ماهیانه ایران
2TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
4 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

شروع از
170,000 تومان
ماهانه
20,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی شماره سه

3GB DDR3 حافظه
60GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
300GB پهنای باند ماهیانه ایران
3TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
4 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

شروع از
190,000 تومان
ماهانه
20,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی شماره چهار

4GB DDR3 حافظه
200GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
400GB پهنای باند ماهیانه ایران
4TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
6 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

سرور مجازی شماره پنج

5GB DDR3 حافظه
100GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
500GB پهنای باند ماهیانه ایران
5TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
6 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

شروع از
230,000 تومان
ماهانه
20,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی شماره شش

6GB DDR3 حافظه
300GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
600GB پهنای باند ماهیانه ایران
6TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
6 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

شروع از
220,000 تومان
ماهانه
20,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید