ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


مشاهده بر اساس دسته بندی

ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.net
314,000 تومان
1 سال
314,000 تومان
1 سال
314,000 تومان
1 سال
.org
327,000 تومان
1 سال
327,000 تومان
1 سال
327,000 تومان
1 سال
.info
418,000 تومان
1 سال
418,000 تومان
1 سال
418,000 تومان
1 سال
.ir sale!
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.co
717,000 تومان
1 سال
717,000 تومان
1 سال
717,000 تومان
1 سال
.biz
435,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
.co.ir
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
.ac.ir
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
.gov.ir
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
.net.ir
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
.org.ir
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
.sch.ir
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
.co.uk
192,000 تومان
1 سال
192,000 تومان
1 سال
192,000 تومان
1 سال
.club
219,000 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
.xyz
337,000 تومان
1 سال
337,000 تومان
1 سال
337,000 تومان
1 سال
.art new!
377,000 تومان
1 سال
377,000 تومان
1 سال
377,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید


 افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

 انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود! *


* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده