ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


مشاهده بر اساس دسته بندی

ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.net
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
.org
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
.info
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.co
560,000 تومان
1 سال
560,000 تومان
1 سال
560,000 تومان
1 سال
.biz
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
.co.ir
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
.ac.ir
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
.gov.ir
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
.net.ir
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
.org.ir
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
.sch.ir
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
.co.uk
192,000 تومان
1 سال
192,000 تومان
1 سال
192,000 تومان
1 سال
.club
219,000 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
.xyz
242,000 تومان
1 سال
242,000 تومان
1 سال
242,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید


 افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

 انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود! *


* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده