ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
310,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.net
358,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
.org
399,000 تومان
1 سال
425,000 تومان
1 سال
425,000 تومان
1 سال
.info
449,000 تومان
1 سال
517,000 تومان
1 سال
517,000 تومان
1 سال
.me new!
475,000 تومان
1 سال
475,000 تومان
1 سال
475,000 تومان
1 سال
.ir sale!
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.xyz
64,000 تومان
1 سال
516,000 تومان
1 سال
516,000 تومان
1 سال
.co
717,000 تومان
1 سال
717,000 تومان
1 سال
717,000 تومان
1 سال
.biz
541,000 تومان
1 سال
622,000 تومان
1 سال
622,000 تومان
1 سال
.co.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.ac.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.gov.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.net.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.org.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.sch.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.co.uk
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
.club
102,000 تومان
1 سال
606,000 تومان
1 سال
606,000 تومان
1 سال
.gallery
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains