ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
670,000 تومان
فروش
.ir
35,000 تومان
جدید
.me
1,680,000 تومان
.co
2,150,000 تومان
.name
700,000 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
670,000 تومان
1 سال
680,000 تومان
1 سال
680,000 تومان
1 سال
.net
586,000 تومان
1 سال
586,000 تومان
1 سال
586,000 تومان
1 سال
.org
693,000 تومان
1 سال
693,000 تومان
1 سال
693,000 تومان
1 سال
.info
903,000 تومان
1 سال
903,000 تومان
1 سال
903,000 تومان
1 سال
.me جدید
1,680,000 تومان
1 سال
1,680,000 تومان
1 سال
1,680,000 تومان
1 سال
.ir فروش
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
.xyz
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
.co
2,150,000 تومان
1 سال
2,150,000 تومان
1 سال
2,150,000 تومان
1 سال
.biz
1,170,000 تومان
1 سال
1,170,000 تومان
1 سال
1,170,000 تومان
1 سال
.co.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.ac.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.gov.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.net.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.org.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.sch.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.id.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.co.uk
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.club
1,200,000 تومان
1 سال
1,200,000 تومان
1 سال
1,200,000 تومان
1 سال
.gallery
1,890,000 تومان
1 سال
1,890,000 تومان
1 سال
1,890,000 تومان
1 سال
.name
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
.io
3,800,000 تومان
1 سال
3,800,000 تومان
1 سال
3,800,000 تومان
1 سال
.studio
2,000,000 تومان
1 سال
2,000,000 تومان
1 سال
2,000,000 تومان
1 سال
.art
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
.auction
2,100,000 تومان
1 سال
2,100,000 تومان
1 سال
2,100,000 تومان
1 سال
.in
853,000 تومان
1 سال
853,000 تومان
1 سال
853,000 تومان
1 سال
.photos
1,900,000 تومان
1 سال
1,900,000 تومان
1 سال
1,900,000 تومان
1 سال
.site جدید
1,400,000 تومان
1 سال
1,400,000 تومان
1 سال
1,400,000 تومان
1 سال
.click جدید
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
.restaurant جدید
5,500,000 تومان
1 سال
5,500,000 تومان
1 سال
5,500,000 تومان
1 سال
.dentist
3,800,000 تومان
1 سال
3,800,000 تومان
1 سال
3,800,000 تومان
1 سال
.house
2,450,000 تومان
1 سال
2,450,000 تومان
1 سال
2,450,000 تومان
1 سال
.city
1,810,000 تومان
1 سال
1,810,000 تومان
1 سال
1,810,000 تومان
1 سال
.shop
2,780,000 تومان
1 سال
2,780,000 تومان
1 سال
2,780,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده