ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.net
440,000 تومان
1 سال
440,000 تومان
1 سال
440,000 تومان
1 سال
.org
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.info
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
.me new!
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
.ir sale!
19,000 تومان
1 سال
19,000 تومان
1 سال
19,000 تومان
1 سال
.xyz
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
.co
950,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
.biz
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
.co.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.ac.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.gov.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.net.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.org.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.sch.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.id.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.co.uk
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.club
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
.gallery
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
.name
477,000 تومان
1 سال
477,000 تومان
1 سال
477,000 تومان
1 سال
.io
1,900,000 تومان
1 سال
1,900,000 تومان
1 سال
1,900,000 تومان
1 سال
.studio
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
.art
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.auction
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.photos
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains