گواهینامه SSL

اعتبار وب سایت شما

Positive SSL

تعداد Reissue نامحدود
شرکت صادر کننده آمریکا
تعداد دامنه یک
صدور آنی
پشتیبانی از دامنه IR ندارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد
آدرس بار سبز ندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور ندارد

Positivessl - Wildcard

تعداد Reissue نامحدود
شرکت صادر کننده آمریکا
تعداد دامنه یک
صدور آنی
پشتیبانی از دامنه IR ندارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود دارد
آدرس بار سبز ندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور ندارد

لایسنس سه ماهه cloudflare

لایسنس معتبر کمپانی letsencrypt

گواهینامه SSL و CDN ابر آروان رایگان

HTTPS گواهینامه‌ آروان
پروتکل ارتباطی بازدیدکننده با سرورهای آروان به صورت TLS رمزنگاری میشود و ترافیک بر روی ابرهای آروان CDN میشود