سرعت و کیفیت با هارددیسک های SSD

هزینه پایینتر سرویس ها - افزایش پهنای باند سرورها - کنترل پنل کامل مدیریتی - هارد دیسک های پرسرعت SSD از جمله امتیازات ویژه این سرویس ها به شمار می روند

سرور مجازی SSD -1

+   20,000
هزینه راه اندازی
55,000 تومان
ماهانه

1GB DDR3 حافظه
50GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
100GB پهنای باند ماهیانه ایران
1TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
4 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

سرور مجازی SSD -2

+   20,000
هزینه راه اندازی
85,000 تومان
ماهانه

2GB DDR3 حافظه
100GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
200GB پهنای باند ماهیانه ایران
2TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
4 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

سرور مجازی SSD -3

+   20,000
هزینه راه اندازی
115,000 تومان
ماهانه

3GB DDR3 حافظه
150GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
300GB پهنای باند ماهیانه ایران
3TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
4 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

سرور مجازی SSD -4

+   20,000
هزینه راه اندازی
155,000 تومان
ماهانه

4GB DDR3 حافظه
200GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
400GB پهنای باند ماهیانه ایران
4TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
6 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

سرور مجازی SSD -5

+   20,000
هزینه راه اندازی
195,000 تومان
ماهانه

5GB DDR3 حافظه
250GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
500GB پهنای باند ماهیانه ایران
5TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
6 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

سرور مجازی SSD -6

+   20,000
هزینه راه اندازی
235,000 تومان
ماهانه

6GB DDR3 حافظه
300GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
600GB پهنای باند ماهیانه ایران
6TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
6 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی