سرویس هاست اشتراکی لینوکس بر روی سروهای قدرتمند ایران و هارد پرسرعت Nvme

بسیار مناسب برای میزبانی سیستم مدیریت محتوای وردپرس با کنترل پنل دایرکت ادمین

SEV1000


 
26,000 تومان
ماهانه

1000MB
ميزان فضا

1
Sub-Domains

1
تعداد Domain قابل ميزباني

10GB
انتقال داده ها / ماهيانه


کنترل پنل ميزباني وب

2
FTP Accounts

1
Domain Pointer

10
Email Accounts

5
Mailing Lists


POP3/SMTP/IMAP4/LDAP3


Web Mail


Auto Responders


Email Forwarding


Email Aliases


Vacation Message


Address Book


Virus Scanning


Live up-to-date Anti Spam


Send/Receive HTML Messages


Processing Rules


Spell Checking


Personal Calendar


Perl 5.x.x


PHP 5.x.x


Python 2.X


Compiled CGI and SSI

--
My Sql

--
DB count

--
User Account

--
MySQL-phpMyAdmin

--
Web-Based Backup Tools


Flash (FLV)


Shockwave


Media Streaming Audio/Video


Macromedia Generator


Protected by Firewall


Password Protection


Permission Settings


هفتگي (Backup Server)


ماهيانه (Mirrored HDD)


آمار گرافيكي بازديدكنندگان


کنتور (نرم افزار webalizer)


Raw Logs Access


Quota Reporting


URL Forwarding


DNS Management


File Manager


Custom Error Pages


معرفي به موتورهاي جستجو


1 هفته تضمين عودت وجه


پشتيباني تلفني 24 ساعته


پشتيباني از طريق پست الكترونيك


پشتيباني از طريق تيکت


پشتيباني از طريق پیام کوتاه

SEV2000


 
50,000 تومان
ماهانه

2000MB

ميزان فضا

5
Sub-Domains

1
تعداد Domain قابل ميزباني

2GB
انتقال داده ها / ماهيانه


کنترل پنل ميزباني وب

4
FTP Accounts

2
Domain Pointer

50
Email Accounts

10
Mailing Lists


POP3/SMTP/IMAP4/LDAP3


Web Mail


Auto Responders


Email Forwarding


Email Aliases


Vacation Message


Address Book


Virus Scanning


Live up-to-date Anti Spam


Send/Receive HTML Messages


Processing Rules


Spell Checking


Personal Calendar


Perl 5.x.x


PHP 5.x.x


Python 2.X


Compiled CGI and SSI

50MB
My Sql

1
DB count

1
User Account


MySQL-phpMyAdmin


Web-Based Backup Tools


Flash (FLV)


Shockwave


Media Streaming Audio/Video


Macromedia Generator


Protected by Firewall


Password Protection


Permission Settings


هفتگي (Backup Server)


ماهيانه (Mirrored HDD)


آمار گرافيكي بازديدكنندگان


کنتور (نرم افزار webalizer)


Raw Logs Access


Quota Reporting


URL Forwarding


DNS Management


File Manager


Custom Error Pages


معرفي به موتورهاي جستجو


1 هفته تضمين عودت وجه


پشتيباني تلفني 24 ساعته


پشتيباني از طريق پست الكترونيك


پشتيباني از طريق تيکت


پشتيباني از طريق پیام کوتاه

SEV3000


 
60,000 تومان
ماهانه

3GB

ميزان فضا

10
Sub-Domains

2
تعداد Domain قابل ميزباني

30GB
انتقال داده ها / ماهيانه


کنترل پنل ميزباني وب

5
FTP Accounts

2
Domain Pointer

100
Email Accounts

10
Mailing Lists


POP3/SMTP/IMAP4/LDAP3


Web Mail


Auto Responders


Email Forwarding


Email Aliases


Vacation Message


Address Book


Virus Scanning


Live up-to-date Anti Spam


Send/Receive HTML formatted Messages


Processing Rules


Spell Checking


Personal Calendar


Perl 5.x.x


PHP 5.x.x


Python 2.X


Compiled CGI and SSI

100MB
My Sql

2
DB count

2
User Account


MySQL-phpMyAdmin


Web-Based Backup Tools


Flash (FLV)


Shockwave


Media Streaming Audio/Video


Macromedia Generator


Protected by Firewall


Password Protection


Permission Settings


هفتگي (Backup Server)


ماهيانه (Mirrored HDD)


آمار گرافيكي بازديدكنندگان


کنتور (نرم افزار webalizer)


Raw Logs Access


Quota Reporting


URL Forwarding


DNS Management


File Manager


Custom Error Pages


معرفي به موتورهاي جستجو


1 هفته تضمين عودت وجه


پشتيباني تلفني 24 ساعته


پشتيباني از طريق پست الكترونيك


پشتيباني از طريق تيکت


پشتيباني از طريق پیام کوتاه

SEV5000


 
85,000 تومان
ماهانه5GB

ميزان فضا

20
Sub-Domains

2
تعداد Domain قابل ميزباني

40GB
انتقال داده ها / ماهيانه


کنترل پنل ميزباني وب

7
FTP Accounts

3
Domain Pointer

200
Email Accounts

20
Mailing Lists


POP3/SMTP/IMAP4/LDAP3


Web Mail


Auto Responders


Email Forwarding


Email Aliases


Vacation Message


Address Book


Virus Scanning


Live up-to-date Anti Spam


Send/Receive HTML formatted Messages


Processing Rules


Spell Checking


Personal Calendar


Perl 5.x.x


PHP 5.x.x


Python 2.X


Compiled CGI and SSI

200MB
My Sql

4
DB count

4
User Account


MySQL-phpMyAdmin


Web-Based Backup Tools


Flash (FLV)


Shockwave


Media Streaming Audio/Video


Macromedia Generator


Protected by Firewall


Password Protection


Permission Settings


هفتگي (Backup Server)


ماهيانه (Mirrored HDD)


آمار گرافيكي بازديدكنندگان


کنتور (نرم افزار webalizer)


Raw Logs Access


Quota Reporting


URL Forwarding


DNS Management


File Manager


Custom Error Pages


معرفي به موتورهاي جستجو


1 هفته تضمين عودت وجه


پشتيباني تلفني 24 ساعته


پشتيباني از طريق پست الكترونيك


پشتيباني از طريق تيکت


پشتيباني از طريق پیام کوتاه

شامل همه پلن ها

   SubDomain , Ftp , Email ,MySql به صورت نامحدود
   هزینه IP اختصاصی سالیانه 120,000 تومان
   پهنای باند نامحدود به شرط مصرف منصفانه
   سرویس ها داری 10 عدد Parked Domain