سرعت و کیفیت با هارددیسک های NVMe

هزینه پایینتر سرویس ها - افزایش پهنای باند سرورها - کنترل پنل کامل مدیریتی - هارد دیسک های پرسرعت NVMe از جمله امتیازات ویژه این سرویس ها به شمار می روند

سرور مجازی NVMe -1

1GB DDR3 حافظه
20GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
100GB پهنای باند ماهیانه ایران
1TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
4 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

شروع از
190,000 تومان
ماهانه
20,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی NVMe -2

2GB DDR3 حافظه
40GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
200GB پهنای باند ماهیانه ایران
2TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
4 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

شروع از
250,000 تومان
ماهانه
20,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی NVMe -3

3GB DDR3 حافظه
60GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
300GB پهنای باند ماهیانه ایران
3TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
4 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

شروع از
330,000 تومان
ماهانه
20,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی NVMe -4

4GB DDR3 حافظه
80GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
400GB پهنای باند ماهیانه ایران
4TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
6 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

شروع از
360,000 تومان
ماهانه
20,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی NVMe -5

5GB DDR3 حافظه
100GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
500GB پهنای باند ماهیانه ایران
5TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
6 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

شروع از
390,000 تومان
ماهانه
20,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی NVMe -6

6GB DDR3 حافظه
120GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
600GB پهنای باند ماهیانه ایران
6TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
6 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

شروع از
430,000 تومان
ماهانه
20,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی NVMe -7

8GB DDR3 حافظه
140GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
600GB پهنای باند ماهیانه ایران
6TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
6 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

شروع از
470,000 تومان
ماهانه
20,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی NVMe -8

10GB DDR3 حافظه
160GB هارد دیسک
1Gbps Shared پورت سرور
600GB پهنای باند ماهیانه ایران
6TB پهنای باند ماهیانه اروپا و آمریکا
انتخاب بین سیستم عامل لینوکس و ویندوز
6 Core تعداد هسته پردازنده
منابع و کرنل اختصاصی
تحویل آنی
ایران/اروپا/آمریکا قابلیت انتخاب موقعیت جغرافیایی

شروع از
510,000 تومان
ماهانه
20,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید