در وب حرفه ای شوید

با سئو در سراسر وب دیده شوید
 • سئو سازی وردپرس باصرفه

  450,000 تومان + 150,000 تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • سئوی کلی سایت با کلیدواژه آسان سطح ۱
   بهینه سازی سورس
   افزایش سرعت بارگزاری سایت
   بهینه سازی محتوا
   زمان حداقل ۳۵ روز
 • سئو سازی وردپرس پلن توسعه

  2,700,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • سئوی کلی سایت کلیدواژه سطح متوسط ۲
   بهینه سازی سورس
   افزایش سرعت بارگزاری سایت
   بهینه سازی محتوا
   زمان ۷۵ روز
 • سئو سازی وردپرس ساعتی

  1,050,000 تومان + 150,000 تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • سئوی کلی سایت کلیدواژه سطح متوسط ۲
   بهینه سازی سورس
   افزایش سرعت بارگزاری سایت
   بهینه سازی محتوا
   زمان ۶۵ روز
 • سئو و بهینه سازی وردپرس پلن پرواز

  3,900,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • سئوی کلی سایت کلیدواژه سطح متوسط ۳
   بهینه سازی سورس
   افزایش سرعت بارگزاری سایت
   بهینه سازی محتوا
   زمان حداقل ۹۰ روز
همراه با هر پلن میباشد
 • بهینه سازی سایت برای گوگل
 • بهینه سازی سایت برای یاهو
 • بهینه سازی سایت برای بینگ
 • اتصال با گوگل آنالیتیکز
 • اتصال به ادوردز گوگل
 • آموزش رایگان