گواهینامه SSL

اعتبار وب سایت شما

Positive SSL


شروع از   195,000 تومان
سالانه

تعداد Reissue نامحدود
شرکت صادر کننده آمریکا
تعداد دامنه یک
صدور آنی
پشتیبانی از دامنه IR ندارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد
آدرس بار سبز ندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور ندارد


Positivessl - Wildcard


شروع از   2,240,000 تومان
سالانه

تعداد Reissue نامحدود
شرکت صادر کننده آمریکا
تعداد دامنه یک
صدور آنی
پشتیبانی از دامنه IR ندارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود دارد
آدرس بار سبز ندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور ندارد


لایسنس رایگان سه ماهه cloudflare


 
0 تومان
سه ماهه

10,000 هزینه تنظیم

لایسنس معتبر کمپانی letsencrypt