در سرورهای پرقدرت آمریکایی و کنترل پنل دایرکت ادمین

امنیت و آپ‌تایم ۹۹ درصد | سی روز امکان برگشت هزینه!

HAFTAN500

0.5 گیگابایت فضا
0.5 گیگابایت پهنای باند
1 وب سایت
نامحدود پست الکترونیکی
نامحدود بانک اطلاعاتی
*بدون محدودیت منابع
بهینه شده برای وردپرس
انتخاب نسخه PHP
کنترل پنل Direct Admin

HAFTANHS1

1 گیگابایت فضا
15 گیگابایت پهنای باند
1 وب سایت
نامحدود پست الکترونیکی
نامحدود بانک اطلاعاتی
*بدون محدودیت منابع
بهینه شده برای وردپرس
انتخاب نسخه PHP
کنترل پنل Direct Admin

HAFTANHS2

2 گیگابایت فضا
20 گیگابایت پهنای باند
1 وب سایت
نامحدود پست الکترونیکی
نامحدود بانک اطلاعاتی
*بدون محدودیت منابع
بهینه شده برای وردپرس
انتخاب نسخه PHP
کنترل پنل Direct Admin

HAFTANHS3

3 گیگابایت فضا
30 گیگابایت پهنای باند
2 وب سایت
نامحدود پست الکترونیکی
نامحدود بانک اطلاعاتی
*بدون محدودیت منابع
بهینه شده برای وردپرس
انتخاب نسخه PHP
کنترل پنل Direct Admin

HAFTANHS4

4 گیگابایت فضا
40 گیگابایت پهنای باند
3 وب سایت
نامحدود پست الکترونیکی
نامحدود بانک اطلاعاتی
*بدون محدودیت منابع
بهینه شده برای وردپرس
انتخاب نسخه PHP
کنترل پنل Direct Admin

HAFTANHS5

5 گیگابایت فضا
50 گیگابایت پهنای باند
4 وب سایت
نامحدود پست الکترونیکی
نامحدود بانک اطلاعاتی
*بدون محدودیت منابع
بهینه شده برای وردپرس
انتخاب نسخه PHP
کنترل پنل Direct Admin