تولید محتوای متنی ، تصویری و صوتی برای اینستاگرام

راهی مطمئن برای توسعه کسب‌و‌کارهای مبتنی بر اینستاگرام

بسته پایه

☑آنالیز و تحلیل کسب و کار
☑ارائه تقویم محتوایی
☑طراحی زبان بصری رسانه (تِم)
☑ ۱۰ بنر گرافیکی
☑۲۰ استوری
☒ ویدیو مونتاژ
☑تولید کپشن تعاملی
☑استراتژی هشتگ گذاری
☑ انتشار پست
☑ ادمین اختصاصی
☑ارائه گزارش
☑مشاوره امور تبلیغات

بسته اقتصادی

☑آنالیز و تحلیل کسب و کار
☑ارائه تقویم محتوایی
☑طراحی زبان بصری رسانه (تِم)
☑ ۲۴ بنر گرافیکی
☑۱۵ استوری
☒ ویدیو مونتاژ
☑تولید کپشن تعاملی
☑استراتژی هشتگ گذاری
☑ انتشار پست
☑ ادمین اختصاصی
☑ارائه گزارش
☑مشاوره امور تبلیغات

بسته شرکتی

☑آنالیز و تحلیل کسب و کار
☑ارائه تقویم محتوایی
☑طراحی زبان بصری رسانه (تِم)
☑ ۳۰ بنر گرافیکی
☑۳۰ استوری
☑ ۴ ویدیو مونتاژ
☑تولید کپشن تعاملی
☑استراتژی هشتگ گذاری
☑ انتشار پست
☑ ادمین اختصاصی
☑ارائه گزارش
☑مشاوره امور تبلیغات